Úvod Zaujímavosti Vyhlásenie 8. ročníka Ceny Jána Bahýľa

Vyhlásenie 8. ročníka Ceny Jána Bahýľa

29

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa, ktorá sa udeľuje za mimoriadne hodnotné slovenské technické alebo dizajnérske priemyselno-právne chránené riešenia. Návrh na udelenie ceny môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, a to do 31.07.2020.

Viac informácií nájdete tu: https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=8-rocnik-ceny-jana-bahyla