Úvod Duševné vlastníctvo - Aktuality Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2019

Výročná správa Úradu priemyselného vlastníctva SR 2019

76

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejnil výročnú správu za rok 2019. Informácie o činnostiach a hospodárení úradu, ako aj o počte prihlášok nájdete na tomto odkaze:

https://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=vyrocna-sprava-uradu-priemyselneho-vlastnictva-sr-2019