Úvod Služby Využitie priestorov UVP Open Space T4

Open Space T4

Prízemie TUKE (hl. budova Letná 9)

Kapacita miestnosti: max. 12 miest

Dostupné prezentačné technológie:

  • projektor,
  • magnetická tabuľa,
  • flipchart.

Priestory v UVP TECHNICOM

Zasadacie miestnosti

Zasadacia miestnosť 001

Zasadacia miestnosť 002

Zasadacia miestnosť 003

Zasadacia miestnosť T1

Zasadacia miestnosť T2

Open space priestory

Lobby UVP TECHNICOM

Open Space

Open Space T3

Open Space T4

Prezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

Rokovacie miestnosti

Rokovacia miestnosť 111a

Rokovacia miestnosť 111b