Úvod Služby Využitie priestorov UVP Zasadacia miestnosť T1

Zasadacia miestnosť T1

Prízemie TUKE (hl. budova Letná 9)

Kapacita miestnosti: max. 50 miest

Dostupné prezentačné technológie:

  • prezentačné PC,
  • projektor,
  • plátno,
  • flipchart,
  • ozvučenie,
  • možnosť záznamu z miestnosti,
  • pripojenie na internet.

Pozn.: Miestnosti T1 a T2 je možné spojiť do jednej miestnosti o kapacite max. 90 miest.

Priestory v UVP TECHNICOM

Zasadacie miestnosti

Zasadacia miestnosť 001

Zasadacia miestnosť 002

Zasadacia miestnosť 003

Zasadacia miestnosť T1

Zasadacia miestnosť T2

Open space priestory

Lobby UVP TECHNICOM

Open Space

Open Space T3

Open Space T4

Prezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

Teleprezentačné centrum

Rokovacie miestnosti

Rokovacia miestnosť 111a

Rokovacia miestnosť 111b