Úvod Portaly Zaujímavé portály

Zaujímavé portály

92

Zaujímavé
portály

Portál o Európskom výskumnom priestore
Výskumná agentúra
Startup Europe
Funding & tender opportunities
PatSeer
Portal Európskej komisie Funding & tender opportunities, poskytujúci súhrnný prehľad všetkých EÚ – programov a tendrov.
ERA portál Slovensko, portál o Európskom výskumnom priestore (ERA). Súhrnné informácie o výskumných aktivitách EÚ v kapitolách:

  • Európsky výskumný priestor (ERA)
  • Národná kancelária Horizontu 2020 – tu nájdete všetky informácie o Horizonte 2020
  • Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
  • Projekt SK4ERA