Zodpovedný kontakt: marcel.cipka@tuke.sk

Prehľad obsadenosti všetkých objektov

■■■ Ferka Urbánka
■■■ Štadión  (+ Tréningová tráva)
■■■ Telocvičňa Nemcovej 1
■■■ Telocvičňa Jedlíkova 1,2,4
■■■ Vysokoškolská
■■■ Watsonova – Umelá tráva

Pozn.: Detailnejší rozpis viď. nižšie.

Prehľad obsadenosti po objektoch s ďalšími informáciami

 • Rozmer hracej plochy : 14 m x 27 m 
 • Povrch : Conipur HG, polyuretánový povrch
 • Dostupnosť: celý rok
 • Využiteľnosť : futbal, volejbal, bedminton, aeróbne cvičenia

Fotogaléria

■■■ Štadión

 • Rozmer :  102 m x 64 m, ovál 400 m
 • Povrch : prírodná tráva, tartanový ovál
 • Dostupnosť: celý rok
 • Využiteľnosť : atletika, futbal

■■■ Štadión – Tréningová tráva

 • Rozmer :   60 m x 70 m
 • Povrch : prírodná tráva
 • Dostupnosť: celý rok
 • Využiteľnosť : futbal, hry, softbal

Fotogaléria – Štadión

Fotogaléria – Štadión (tréningová tráva)

 • Rozmer hracej plochy : 22 m x 30 m
 • Povrch : palubovka – parkety
 • Dostupnosť: celý rok
 • Využiteľnosť : volejbal, basketbal, bedminton, futbal, florbal

Fotogaléria

■■■ Telocvičňa Jedlíkova 1

 • Rozmer hracej plochy : 18 m x 30 m
 • Povrch : palubovka – parkety
 • Dostupnosť: celý rok
 • Využiteľnosť : florbal, volejbal, bedminton
■■■ Telocvičňa Jedlíkova 2

 • Rozmer hracej plochy : 12 m x 24 m
 • Povrch : palubovka – parkety
 • Dostupnosť: celý rok
 • Využiteľnosť : futbal, florbal, volejbal, bedminton
■■■ Telocvičňa Jedlíkova 4

 • Rozmer hracej plochy : 12 m x 24 m
 • Povrch : palubovka – parkety
 • Dostupnosť: celý rok
 • Využiteľnosť : stolný tenis, squash, headis

Fotogaléria – Jedlíkova 1

Fotogaléria – Jedlíkova 2

Fotogaléria – Jedlíkova 4

 • Rozmer hracej plochy : 14 m x 27 m 
 • Povrch : Conipur HG, polyuretánový povrch
 • Dostupnosť: celý rok
 • Využiteľnosť : futbal, volejbal, bedminton

Fotogaléria

 • Rozmer : 40 m x 20 m
 • Dostupnosť: celý rok
 • Využiteľnosť : futbal, hry

Fotogaléria

Cenník prenájmov športových objektov
Základná cena je za 1.5 hod. (90 minút)

 
Total  0

objekt

zimné obdobie
(1.október – 31.marec)

letné obdobie
(1.apríl – 30.september)

Štadión 66,50 EUR/1,5 h 66,50 EUR/1,5 h
Watsonova – Umelá tráva 30 EUR/1,5 h bez osvetlenia
40 EUR/1,5 h s osvetlením
30 EUR/1,5 h bez osvetlenia
40 EUR/1,5 h s osvetlením
Telocvičňa Nemcovej 1 30 EUR/1,5 h 20 EUR/1,5 h
Ferka Urbánka 30 EUR/1,5 h 20 EUR/1,5 h
Vysokoškolská 30 EUR/1,5 h 20 EUR/1,5 h
Telocvičňa Jedlíkova 1 30 EUR/1,5 h 20 EUR/1,5 h
Telocvičňa Jedlíkova 2 30 EUR/1,5 h 20 EUR/1,5 h
Telocvičňa Jedlíkova 4 30 EUR/1,5 h 20 EUR/1,5 h
Facebook