Zasadacia miestnosť 001

Zasadacia miestnosť 002

Zasadacia miestnosť 003

Zasadacia miestnosť T1

Zasadacia miestnosť T2

Open Space

Prezentačné centrum

Open Space T3

Open Space T4

Teleprezentačné centrum

Rokovacia miestnosť 111a

Rokovacia miestnosť 111b